Archive

Wat is myotone dystrofie (MD)? Welke typen MD bestaan er? Wat is MD type 1? Wat is MD type 2? Welke vormen van MD type 1 bestaan er? Welke vormen van MD type 2 bestaan er? Hoe verloopt MD type 1? Hoe verloopt MD type 2? Wat is het beleid bij slaapproblemen? Zorgstandaard Ziekteverschijnselen en klachten Wat is myotone dystrofie (MD)?
Weet u wat u moet doen bij een spoedopname? Informatie over spoedopnames