Wat te doen bij spoed

Aandachtspunten voor patiënten

Zorg ervoor dat zorgverleners er altijd van op de hoogte zijn dat u myotone dystrofie heeft. Dat is belangrijk, want een standaardbehandeling kan ernstige gevolgen hebben.

Let op: anesthesie (verdoving) bij een operatie kan voor u levensbedreigend zijn. Waarschuw de chirurg en anesthesist dat u myotone dystrofie heeft, ook wanneer u een milde vorm hebt. In principe heeft plaatselijke verdoving, indien mogelijk, de voorkeur.

U kunt een SOS-kaartje maken om aan zorgverleners te geven. Vul het kaartje zo volledig mogelijk in en draag het bij u zodat zorgverleners dit bij spoed kunnen inzien

Maak hier uw persoonlijke SOS-kaartje

Aandachtspunten voor zorgverleners

Mensen met myotone dystrofie hebben een verhoogd risico op hartritmestoornissen en een longontsteking. Wanneer u algehele anesthesie overweegt, vermijd dan depolariserende spierverslappers en AChE-remmers. Pas de dosis van andere middelen aan. Na een operatie dient er controle plaats te vinden van het hart (door middel van een ECG) en de bloedgaswaarden (zuurstof en koolstofdioxide).

 

Weet u wat u moet doen bij een spoedopname? Informatie over spoedopnames