Archive

Repeatlengte maakt het verschil? END-DM1 studie Onderzoek naar spierstamceltherapie Onderzoek naar aansturing van de ademhaling door de hersenen Onderzoek naar ervaringen tijdens recreatief fietsen Online MD registratie Correctie van de DNA mutatie in stamcellen als therapie voor MD Antisense oligonucleotiden: Op weg naar een gepersonaliseerde therapie tegen toxische RNA’s Schadelijk RNA in myotone dystrofie: De dosis bepaalt de schade? Voedingsstudie bij myotone dystrofie (MD POuND) Landelijke registratie MD (MYODRAFT studie): in voorbereiding op medicijnstudies
Weet u wat u moet doen bij een spoedopname? Informatie over spoedopnames