MD en corona infecties

De uitbraak van het coronavirus (COVID-19) en de maatregelen die genomen moeten worden, hebben grote impact op ons zorgpersoneel en de patiënten.  De spierziekten teams van Spierziekten Centrum Nederland, waaronder het MD expertisecentrum, krijgen veel vragen over de medicatie en behandeling.

Mensen met een spierziekte behoren in bepaalde gevallen tot de kwetsbare groepen en de gevolgen van een besmetting met het virus leveren dan extra risico op. Dit kan leiden tot levensbedreigende situaties. Preventie is daarom het allerbelangrijkste.

Algemeen

Betrouwbare en actuele informatie over het virus, de ziekte en de voorzorgsmaatregelen treft u aan op de pagina’s van het RIVM.

Patiënten

Patiënten met een spierziekte behoren tot een kwetsbare groep, wanneer de ziekte in combinatie is met een of meer van de onderstaande risicofactoren:

 • Ademhalingsproblemen, met of zonder beademing
 • Ademhalingscapaciteit is verminderd om een of andere reden. Bijvoorbeeld doordat de patiënt permanent is een rolstoel zit
 • Behandeling van spierziekten met medicijnen die het immuunsysteem beïnvloeden
 • Hartproblemen

Aansluitend bij het advies van het RIVM voor kwetsbare groepen, adviseren wij deze patiënten:

 • Houd de standaard hygiënemaatregelen in acht:
  • was uw handen regelmatig
  • hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
  • gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze daarna weg
  • was vervolgens uw handen.
 • Beperk het aantal bezoekers dat u langs laat komen en blijf uit de buurt van mensen die ziek zijn, ook als dit uw huisgenoten betreft.
 • Ga niet op niet op bezoek bij mensen met een corona-infectie of met klachten van koorts, hoesten of kortademigheid
 • Houd aan de voorgeschreven afstand tot anderen in het openbare leven
 • Reis indien mogelijk niet met het ov
 • Vermijd plaatsen en evenementen waar veel mensen zijn
 • Draag een mondkapje als uw conditie dat toelaat en u drukke plaatsen niet kunt vermijden. Het dragen is verplicht in het ov en wordt dringend geadviseerd in publieke binnenruimtes. Meer informatie over mondkapjes en instructies bij het dragen van niet-medische mondkapjes is te vinden op de website van de overheid.

Vaccinaties
Eind december is het eerste vaccin tegen corona goedgekeurd voor gebruik in Europa. In Nederland is begin januari het landelijke vaccinatieprogramma gestart. Er heersen veel vragen rondom de vaccinatie tegen corona. Spierziekten Centrum Nederland adviseert alle personen met een neuromusculaire aandoening (spierziekte) om zich te laten vaccineren zodra dit mogelijk is. Voor zover bekend is het risico van een besmetting met het coronavirus vele malen groter dan het risico op eventuele bijwerkingen van de vaccinatie.

Spierziekten Nederland heeft een speciale pagina met informatie over vaccinatie voor mensen met een neuromusculaire aandoening.

Kinderen
Over het algemeen verloopt een besmetting met het Covid-19 virus wel milder bij kinderen. De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) geeft aan dat voor zover nu bekend, dit ook lijkt te gelden voor kinderen met een chronische ziekte waaronder ook neuromusculaire aandoeningen vallen. Kinderen met een chronische aandoening lijken meestal niet zieker te worden door het coronavirus dan door andere virussen. We verwijzen naar de website van NVK voor de meeste actuele situatie en adviezen bij kinderen.

Kinderen weer naar school
De basisscholen, middelbare scholen en kinderdagverblijven zijn open. Gezien het mildere verloop van COVID19 bij kinderen en jongeren en de verspreiding van het virus door hun klein is, volgen wij het advies van de overheid. De meeste kinderen en jongeren met een chronische aandoening of kinderen en jongeren van ouders die tot een kwetsbare groep horen, kunnen weer naar school (tenzij op zwaarwegende individuele gronden anders besloten wordt). Voorwaarde is uiteraard dat de kinderen (en ouders) geen andere klachten zoals verkoudheid of koorts hebben. Voor informatie zie ook het bericht hierover op  de website van Spierziekten Nederland.

Meer informatie voor patiënten

De patiëntenvereniging Spierziekten Nederland heeft een speciale pagina over het coronavirus en een pagina met veelgestelde vragen en antwoorden.

Afspraken in het ziekenhuis

In de ziekenhuizen zijn geplande afspraken meestal omgezet in telefonische afspraken om het risico op besmetting te voorkomen. Echter zullen we vanaf nu weer langzaam opstarten met reguliere afspraken.

Bij vragen over uw afspraak kunt U via de betreffende polikliniek contact opnemen met uw behandelaar.

Polikliniek Neurologie van het Maastricht UMC+ → telefoonnummer 043-387 65 00
Polikliniek Neurologie van het Radboudumc Nijmegen → 024-361 66 00

Zorgpersoneel

Veel mensen met een spierziekte zijn afhankelijk van dagelijkse verzorging door verzorgenden en verpleegkundigen (zoals thuiszorg). Om risico’s op verspreiding van infectie via een zorgverlener te voorkomen, zijn er strikte adviezen van het RIVM  voor alle thuiszorgorganisaties.

Ook de beroepsverenigingen voor medische specialisten informeren hun leden over het coronavirus en hoe om te gaan met de maatregelen. Ga voor een goed overzicht naar de website van de Federatie van Medische Specialisten.

In internationaal samenwerkingsverband en met medewerking van onder andere Spierziekten Centrum Nederland wordt actuele informatie verzameld. Hiermee zijn algemene aanbevelingen opgesteld die van toepassing zijn op verschillende neuromusculaire aandoeningen. Het internationaal advies en de regelmatige updates zijn te vinden op de website World Muscle Society. Het advies wordt in meerdere talen aangeboden.

 

Bron: https://www.spierziektencentrum.nl/spierziekten-en-coronavirus/

Bent u patiënt of mantelzorger en heeft u een vraag?

Staat uw vraag niet tussen de veelgestelde vragen? Stel deze vraag dan aan de specialisten van het expertisecentrum via het contactformulier. Zij helpen u graag.
Stel uw vraag
Weet u wat u moet doen bij een spoedopname? Informatie over spoedopnames