Revalidatiezorg bij myotone dystrofie type 1

Informatie op basis van de multidisciplinaire richtlijn myotone dystrofie type 1

Mensen met myotone dystrofie ondervinden vaak barrières in het dagelijks leven. Deze barrières kunnen lichamelijk van aard zijn, maar ook een cognitieve of psychosociale achtergrond hebben. In deze brochure vindt de revalidatiearts adviezen voor de revalidatiegeneeskundige praktijk, onder meer over de jaarlijkse controle, het individueel zorgplan en het afstemmen van zorg van specialisten binnen en buiten het spierziektenrevalidatieteam. De adviezen zijn afkomstig uit de Multidisciplinaire richtlijn Behandeling en begeleiding van volwassenen met myotone dystrofie type 1.

Spierziekten Nederland, Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen, Vereniging Klinische Genetica Nederland

Brochure Revalidatiezorg bij myotone dystrofie type 1 (276,91 KB)

Bent u patiënt of mantelzorger en heeft u een vraag?

Staat uw vraag niet tussen de veelgestelde vragen? Stel deze vraag dan aan de specialisten van het expertisecentrum via het contactformulier. Zij helpen u graag.
Stel uw vraag
Weet u wat u moet doen bij een spoedopname? Informatie over spoedopnames