Anesthesie en myotone dystrofie type 1

Informatie op basis van de multidisciplinaire richtlijn myotone dystrofie type 1

Mensen met myotone dystrofie hebben een duidelijk verhoogd risico op hart- en longcomplicaties gedurende en na een operatie onder algehele anesthesie. Preoperatieve voorzorgsmaatregelen zijn noodzakelijk, evenals (langdurige) postoperatieve bewaking en het mijden van depolariserende spierverslappers/acetylcholinesteraseremmers.

In deze brochure vindt de anesthesioloog daartoe concrete adviezen voor de praktijk, afkomstig uit de Multidisciplinaire richtlijn Behandeling en begeleiding van volwassenen met myotone dystrofie type 1. Ook wordt ingegaan op mogelijke gedragsveranderingen door MD 1, die kunnen leiden tot onderrapportage van klachten. Voorkomen moet worden dat reeds bestaande (hart- en long)klachten over het hoofd worden gezien voorafgaande aan de operatie.

Spierziekten Nederland, Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie, Vereniging Klinische Genetica Nederland

Brochure Anesthesie en myotone dystrofie type 1 (230,73 KB)

Bent u patiƫnt of mantelzorger en heeft u een vraag?

Staat uw vraag niet tussen de veelgestelde vragen? Stel deze vraag dan aan de specialisten van het expertisecentrum via het contactformulier. Zij helpen u graag.
Stel uw vraag
Weet u wat u moet doen bij een spoedopname? Informatie over spoedopnames